جوک های جدید

جوک های جدید و خنده دار

جوک کلیپس دختر

مورد داشتیم دختره شب قدر حاجت نگرفته،
علتو جویا شدن،
فهمیدن قرآن گذاشته بوده رو کیلیپسش!!


برچسب‌ها: کلیپس, دختر, جوک
+ نوشته شده در  93/05/01ساعت   توسط 33جوک  | 

داستان کوتاه

جواني با چاقو وارد مسجد شد و گفت : بين شما کسي هست که مسلمان باشد !!!!؟

همه با ترس و تعجب به هم نگاه کردند و سکوت در مسجد حکمفرما شد !

بالاخره پيرمردي با ريش سفيد از جا برخواست و گفت : آري من مسلمانم جوان به پيرمرد نگاهي *کرد *
و گفت با من بيا


پيرمرد بدنبال جوان براه افتاد و با هم چند قدمي از مسجد دور شدند،جوان با اشاره به گله گوسفندان به

پيرمرد گفت که ميخواهد تمام آنها را قرباني کند و بين فقرا پخش کند و به کمک او احتياج دارد !

پيرمرد و جوان مشغول قرباني کردن گوسفندان شدند و پس از مدتي پيرمرد خسته شد و به جوان گفت

که به مسجد بازگردد و شخص ديگري را نيز براي کمک با خود بياورد !

جوان با چاقوي خون آلود به مسجد بازگشت و باز پرسيد : آيا مسلمان ديگري هم در بين شما هست ؟!!

افراد حاضر در مسجد يا ديدن چاقوي خوني وحشت زده همه نگاهشان را به پيش نماز مسجد دوختند !!

پيش نماز رو به جمعيت کرد و گفت : اي نامسلمانان ! چرا به من نگاه ميکنيد !!! به عيسي مسيح قسم

که با چند رکعت نماز خواندن کسي مسلمان نميشود


برچسب‌ها: داستان کوتاه, داستان اموزنده, داستان جدید, داستان مذهبی
+ نوشته شده در  93/05/01ساعت   توسط 33جوک  | 

باز هم سوتی های دخترونه

مورد داشتیم دختره امتحان رانندگی داشته افسر پرسیده جفت راهنما در چه مواقعی استفاده میشه ؟ 


دختره گفته: تو عروسی!


برچسب‌ها: سوتی دختر, مورد داشتیم;وجوک جدید
+ نوشته شده در  93/04/31ساعت   توسط 33جوک  | 

دوقلو ها

پسره رفت تو کوچه دید داداش دوقلوش داره فوتبال بازی میکنه
.
محکم زد تو گوشش و گفت: عوضی تو اینجایی ؟؟؟؟؟؟؟
،
مامان 2 بار منو برده حموم :|


برچسب‌ها: جوک جدید
+ نوشته شده در  93/04/31ساعت   توسط 33جوک  | 

دراوردن امار دختر

اگه میخواید آمار یه دخترو دربیارید کافیه ...
.
به یکی از دوستای دختره بگید که فلانی دختر خوبیه
تمام پته طرف رو میریزه رو آب که ثابت کنه نیست!!


برچسب‌ها: امار دختر, جوک جدید
+ نوشته شده در  93/04/31ساعت   توسط 33جوک  | 

جک های امروز

بعضیا یه جوری فامیلی دراز دارن آدم میگه نکنه ترسیدن گم شن ؟! 


برچسب‌ها: جوک جدید
+ نوشته شده در  93/04/30ساعت   توسط 33جوک  | 

جوک والیبالی

خارجیا والیبالو از شبکه های ایران نگاه کنن فکر میکنن ما کودنیم به خاطر همین صدا و سیما هر صحنه رو 4 بار نشون میده تا ما بفهمیم.


برچسب‌ها: جوک والیبالی, جوک ورزشی
+ نوشته شده در  93/04/29ساعت   توسط 33جوک  | 

به نظرتون این اشنا نیست

خانم نازنین از ایران روی خط یک با ماهستند.بفرمایید
بنظرم اسرائیل نباید..
متاسفانه نازنین ازایران رو از دست دادیم.حامد از المان بفرمایید.


برچسب‌ها: جوک بی بی سی
+ نوشته شده در  93/04/29ساعت   توسط 33جوک  | 

داستان کوتاه دختر و پسر

ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ . ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﺗﯿﻠﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﭼﻨﺪﺗﺎﯾﯽ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﺩﺍﺷﺖ . ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﯿﻠﻪ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﺪﻡ؛ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻩ. ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩ ... ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻭ ﻗﺸﻨﮕﺘﺮﯾﻦ ﺗﯿﻠﻪ ﺭﻭ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﮐﻨﺎﺭ ﻭ ﺑﻘﯿﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺩﺍﺩ . ﺍﻣﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﻫﻤﻮﻥ ﺟﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎﺷﻮ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﮎ ﺩﺍﺩ ﻫﻤﻮﻥ ﺷﺐ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﺎ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﺑﺶ ﺑﺮﺩ. ﻭﻟﯽ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﺴﺖ ﺑﺨﻮﺍﺑﻪ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﻧﻄﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﯿﻠﻪ ﺍﺷﻮ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﺷﺎﯾﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺍﻭﻥ ﯾﻪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎﺷﻮ ﻗﺎﯾﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﻬﺶ ﻧﺪﺍﺩﻩ ... ﻋﺬﺍﺏ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎﻝ ﻛﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺩﻕ ﻧﯿﺴﺖ ... ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﺎﻝ ﻛﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﺳﺖ ... ﻟﺬﺕ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺎﻝ ﻛﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﺩﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺎﻝ ﺍﻭﻥ ﻛﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺻﺎﺩﻕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻜﻨﺪ . ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﮐﻮﺋﯿﻠﻮ


برچسب‌ها: داستان
+ نوشته شده در  93/04/27ساعت   توسط 33جوک  | 

جوک های جدید امروز

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺍﺷﻢ ﻣﯿﮕﻢ : ﮐﻼﻏﻪ ﺑﺮﺍﻡ ﺧﺒﺮ ﺍﻭﺍﺭﺩﻩ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯿﮑﺸﯽ ... ﺩﺍﺩﺍﺷﻢ ﻣﯿﮕﻪ : ﺗﻮ ﭼﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺮ ﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯽ؟؟ |:


برچسب‌ها: جوک
+ نوشته شده در  93/04/25ساعت   توسط 33جوک  | 

جوک

الان بچه شيش ماهه تخت دو نفره داره
واسش موزيک لايت ميذارن 
با نور کم 
تا بخوابه اونوقت زمان ما ميذاشتنمون رو پاهاشون به حالت سانتریفيوژ....
انقد تکونمون ميدادن تا پلاسماي خونمون جدا میشد میرفتیم تو کما ..
بعد ميگفتن چه معصومانه خوابيده!!! :


برچسب‌ها: جوک جدید
+ نوشته شده در  93/04/24ساعت   توسط 33جوک  | 

جوک فوق العاده خنده دار

شيخ و مريدانش در بيابان عربي را سوار بر شتر بديدند !؟

شيخ عرب را پرسيد : آيا اين شتر است ؟؟؟ 

مرد عرب ســـرخ و کــبــود شد و در جا جان به جان آفرین تسلیم کرد !!! 

همه مريدان حيران گشتندي و از شيخ سبب پرسیدند ! 

شيخ فرمود : همانا جهت تلفظ "پ نه پ" بر خود فشار آورد و نتوانست و هلاک شد.

و مريدان همي بخنديدندوخشتکها دریدند..


برچسب‌ها: جوک های شیخ
+ نوشته شده در  93/04/23ساعت   توسط 33جوک  | 

داستان عاشقانه

پسري عاشق دختري بود دختر هميشه به او جواب رد ميداد ..
يه شب پسر تصميم گرفت عشق خودشو ثابت کنه به دختره گفت يا مال من باش يا خودکشي ميکنم دختره سر حرفش بود و باز هم جواب رد داد ...
پسر بعد از شنيدن جواب منفي به خودش بنزين تزريق کرد و تا چند هفته به کما رفت بعد از مدتها بهوش اومد همون روز دختر رو بالاي سرش ديد که به ملاقاتش اومده بود
ديگه عشق اون پسر به نفرت تبديل شده بود
چاقوي جراحي رو برداشت تا دختر و بکشه
تو راه رو بيمارستان دونبال دختر ميدويد تا آخر سالن بيمارستان دختره رو گرفت.......
آقا تا چاقو جراحي رو برد بالا که بزنه به قلب دختره يهوپسره بنزين تموم کرد حالا پمپ بنزينم اون نزديکيا نبود هيچي ديگه هيچکسم تو اين گروني بهمون بنزين نداد دختره خيلي شانس اورد ......


برچسب‌ها: داستان طنز, داستان های عاشقانه
+ نوشته شده در  93/04/22ساعت   توسط 33جوک  | 

یه جمله قصار فاز سنگین

به سلامتی بازی های کامپیوتری که یادم دادن هر وقت دشمن دیدم یعنی دارم راهو درست میرم !


برچسب‌ها: جمله قصار
+ نوشته شده در  93/04/22ساعت   توسط 33جوک  | 

داستان طنز خنده دار جدید

پسری روزها پشت در منزل دخترک را میپایید؛

برای دختر سوال بود که اگر او مرا دوست دارد،

پس چرا پا پیش نمیگذارد و با پدرم صحبت نمیکند ؟!

درست است که ماشین پسرک قدیمی بود،

ولی برای دخترک عشق و محبت مهمتر بود!

روزها و ماه ها به همین منوال گذشت و دخترک بسیار کنجکاو شده بود،

روزی دل خود را قرص کرد و رفت تا حرف دل پسرک را گوش کند…

از او پرسید ۶ماه است که تو کنار منزل ما می ایستی و مرا میپایی،

وقتی ماشینت را میبینم ضربان قلبم تندتر میشود و…

هدف تو چیست؟!

پسر گفت: وای فای خونتون پسورد نداره . . !!!


برچسب‌ها: داستان خنده دار جدید
+ نوشته شده در  93/04/22ساعت   توسط 33جوک  | 

مطالب قدیمی‌تر